Phòng cho thuê Bình Tân

Phòng cho thuê Bình Tân
Còn phòng cho thuê quận Bình Tân
Địa Chỉ 39a Miếu Gò Xoài
Liên hệ 0977377748.

Có thể cho thuê để làm phòng dạy học cấp 1. (ưu tiên)
>
X

Bạn cần tư vấn ?